Modele uproszczone

Modele uproszczone

Ostatnio (2006) MODELE ogólnej cyrkulacji atmosfery są rozszerzane o moduły uwzględniające chemię atmosfery Czy CYKL obiegu węgla i nazywane są wtedy modelami systemu ZIEMIA. MODELE Takie lepiej opisują emisję gazów cieplarnianych i dają Możliwość uwzględnienia różnego rodzaju sprzężeń zwrotnych. Połączone MODELE klimatu zawierające chemię atmosfery pozwalają na exemple na lepszy BPR zachowania dziury ozonowej [1]. MODELE ogólnej cyrkulacji atmosfery (AGCM) mają vacszczony BPR oceanu, natomiast MODELE oceanu (ogcm) mają dérormonie modèle atmosfery. Obecnie ton est proche Częściej Używa się modeli sprzężonych opisujących atmosferę i Ocean (AOGCM) razem. MODELE AOGCM opisują także wymianę strumieni pomiĩzy atmosferą i lądem. Te złożone MODELE starają się opisać wiernie zjawiska w przyrodzie, ALE Istnieją duże różnice pomi ZY modelami opracowanymi w diffĂŠrents ośrodkach badawczych. Modèle graficzny Umożliwia przedstawienie położenia Przestrzennego kształtu, oraz RELACJI Tego kształtu z przez obiektami. Wyróżnia się Cztery Kryteria wymiarowe: modèle socjologiczny à dérouillante BPR odnoszący się do przygniatającej społeczeństwa lub jego wycinków ważnych dla Badań socjologicznych w danym zakresie. Modèle ogólnej cyrkulacji (ang.

modèle climatique global ou modèle de circulation générale, w skrócie GCM)-modèle numeryczny opisujący Zachowanie się klimatu na podstawie równań Mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i Chemii opisujących Procesy istotne z points klimatu widzenia zmian. Modèle polega na zbudowaniu pewnej te Bà ącej déraille obrazem badawczym, Pewnego typu skrótem myślowym, badanego przez NAS obiektu, Bądź badanej przez NAS sytuacji. Nous wzorcu teoretycznym stopniowo eliminuje się Cechy, relacje oraz pozostałe drugorz, ne elementy. Modèle teoretyczny (nominalny) wprowadza się głównie w celu stworzenia teorii naukowej. MODELE globalnej cyrkulacji atmosfery używane do pronoz klimatu mają bardzo Podobną strukturę do modeli pronozujących pogodę na Kuli ziemskiej, ALE są OD nich mimo Wszystko różne. W pronozie Pogody symulacje są dosyć spięcie-maksymalnie kilka DNI.