Công ty TNHH chế biến đá tự nhiên NAM THÁI SƠN

 

Địa chỉ: 08 Kiều đại 1 – P. Động Vệ – TP. Thanh Hóa.
Khu liên hợp sản xuất VLXD Nam Thái Sơn: Yên Lâm – Yên Định – Thanh Hóa.

Điện thoại: 0373.950.159 – 0912.052.956

Hotline: +84 168 866 000
Email: namthaisonstone@gmail.com
Bộ phận xuất khẩu: (+84)168 8676 000 – Email: export.ntsstone@gmail.com

NAM THAI SON NATURAL STONE – PROCESSING LIMITED COMPANY